Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Korzystając z naszej strony pod adresem www.medmesklep.pl (dalej „strona”) powierzasz nam swoje dane osobowe. Najważniejsze dla nas jest ich bezpieczeństwo oraz to, żebyś miał pewność, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego korzystamy z bezpiecznych narzędzi i usług świadczonych tylko przez zaufanych Partnerów. Cenimy sobie przejrzyste zasady współpracy, poniżej przekazujemy wszystkie ważne i pomocne informacje. Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże Ci on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię odpowiedzi, zawsze możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).


Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000321925 NIP 9471975869 Regon 100621621 (dalej jako „Pharma Partner” lub „Administrator”), adres e-mail: kontakt@medme.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres IOD@medme.pl.


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszej strony. Są to dane niezbędne do:

Jeśli zdecydujesz się otrzymywać od nas newsletter przetwarzamy także podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej w związku z wysyłaniem newslettera.

Jeżeli natomiast będziesz korzystał z funkcjonalności: „Powiadom mnie o dostępności” to wówczas będziemy przetwarzać Twój adres poczty elektronicznej.

Będziemy przetwarzać Twoje dane również podczas obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) w przypadku, gdy złożysz taką reklamację na produkt zakupiony na stronie - tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, jak również podczas obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe) - adres e-mail, imię i nazwisko lub pseudonim.

Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz przy okazji poruszania się po naszej stronie i korzystaniu z jego funkcjonalności. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies, których dokładne wyszczególnienie i cechy znajdują się w tabeli poniżej.

Możemy wykorzystać również Twoje dane do profilowania. Profilowanie prowadzimy w celu przygotowywania dopasowanych do Twoich zainteresowań treści i reklam na stronie oraz w Newsletterach, w innych celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny Twoich zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz.

Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o interesujących Cię produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach w obrębie strony), informacje o używanych urządzeniach. Pharma Partner wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań.

Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, czyli produkty dobrane w oparciu o Twoje zachowanie na stronie, pasujące bądź podobne do poprzednich zamówień. Dzięki temu możemy również poprawić jakość korzystania z naszej strony.

Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych (w kontekście funkcjonowania strony): Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1 wykonanie umowy łączącej nas z naszymi Użytkownikami, taką umową jest najczęściej regulamin, który akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności strony. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą do czasu wygaśnięcia danej umowy (regulamin strony), a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone na przykład w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
2 przesyłanie informacji o ofertach marketingowych i produktowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3 przesyłanie informacji o ofertach marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania, w tym dla osób trzecich art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie do czasu cofnięcia zgody
4 dokonanie pomiarów statystycznych (w tym analizowanie), ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści reklam)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę

do czasu cofnięcia zgody

do czasu cofnięcia zgody

5 w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę

do czasu cofnięcia zgody

do czasu cofnięcia zgody


Komu powierzamy dane?

W prowadzeniu strony i niektórych jego funkcjonalności wspierają nas nasi Partnerzy i Dostawcy zarówno produktów, jak i usług. Są to zewnętrzne podmioty, którym możemy udostępniać dane.

Dostawcy produktów to np. podmioty prowadzące sprzedaż internetową, które za pośrednictwem strony przedstawiają ofertę swoich towarów, a następnie zrealizują dokonane przez Ciebie zamówienie (przekazywane będą dane niezbędne do realizacji transakcji).

Zewnętrznymi partnerami są również przewoźnicy logistyczni odpowiedzialni za transport zakupionego przez Ciebie towaru (przekazywane będą dane niezbędne do realizacji usługi transportowej).

Nasi Dostawcy usług, to np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe i graficzne i inni dostawcy wspierający nas w bieżącym działaniu strony. Zawieramy z naszymi Dostawcami usług umowy na podstawie których Dostawcy mogą przetwarzać powierzone im dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania).

Partnerzy i Dostawcy usług mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.


Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych oraz jego dane kontaktowe:

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Dane Inspektora znajdują się poniżej.


Adres korespondencyjny: ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź


E-mail: IOD@medme.plPolityka plików „cookies”

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na Twoim dysku komputera. Co do zasady cookie zawiera w sobie nazwę strony internetowej, z której pochodzi, indywidualny czas istnienia oraz numer, który określa przeglądarkę, z której korzystasz. Ponadto, podczas korzystania ze strony za pomocą plików cookies możemy przetwarzać dane na temat Twojego sposobu korzystania ze strony, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych.

Dzięki plikom cookies możemy zbierać informacje o Twojej aktywności na stronie i na podstawie tego wyświetlać reklamy bardziej dopasowane do Twoich preferencji.

Poprzez korzystanie ze strony www.medmesklep.pl akceptujesz stosowanie cookies zgodnie z niniejsza Polityką i domyślnymi ustawieniami. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie cookies przez nas lub chcesz ograniczyć zakres korzystania z cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z korzystania ze strony.

Rodzaje używanych plików cookies przez Stronę

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies, które dzielimy ze względu na:


1. Długość życia ciasteczek

Cookies sesyjne – usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Cookies trwałe – usuwane są po upływie 365 dni (zamknięcie przeglądarki nie ma wpływu na „długość życia” cookies).


2. Domena internetowa, z której pochodzą ciasteczka

Cookies własne (tzw. first-party cookies) – ustawiane są przez naszą stronę.

Cookies osób trzecich (tzw. third-party cookies) – pochodzą z serwerów innych serwisów.


Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies (cele)?

Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu uwierzytelnienia użytkownika przy procesie logowania. Dzięki niezbędnym plikom cookies nie musisz powtarzać za każdym razem procesu uwierzytelnienia.


Przechowywanie i dostęp do informacji

Chodzi o wykorzystywanie informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii


Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania strony (cookies niezbędne)

Chcemy, aby korzystanie z naszej strony było jak najbardziej bezpieczne i aby nie doszło do naruszenia Twoich praw. Dlatego też wykorzystujemy cookies, aby przeciwdziałać potencjalnym naruszeniom.


Statystyka wyświetleń stron (cookies statystyczne)

Wykorzystujemy pliki cookies podmiotów trzecich, aby dokonać analizy wejść i wyjść na naszej stronie, okresu przebywania na nim oraz zakładek, które były najczęściej używane. Wykorzystujemy do tego narzędzie Google Analytics, Gemius, HotJar. Dzięki temu możemy sprawdzić wydajność naszej strony oraz wprowadzać zmiany w celu poprawy funkcjonalności.


Personalizacja

Gromadzimy i przetwarzamy informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu zapamiętania Twoich preferencji, abyś w wygodny dla siebie sposób korzystał ze strony i nie musiał powtarzać niektórych czynności.


Pomiary

Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu analizy Twojej aktywności na stronie, np. artykułów, jakie przeczytałeś, produktów, które obejrzałeś. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom możemy dopasować do Ciebie kolejne artykuły, produkty oraz treści marketingowe w zgodzie z Twoimi zainteresowaniami.

Chodzi o gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika.


Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzimy informacje oraz przetwarzamy uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść.


Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Zarówno nasze własne pliki cookies, jak i cookie podmiotów trzecich (naszych Zaufanych Partnerów) są przez nas wykorzystywane do działań marketingowych. Te pliki cookies zapamiętują, że przeglądałeś naszą stronę oraz co dokładnie na nim robiłeś. Dzięki temu my oraz Zaufani Partnerzy możemy oferować Ci spersonalizowane reklamy.

Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlonych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu.


Funkcje przetwarzania danych zawartych w plikach cookies:

Zestawianie danych offline

Łączenie danych ze źródeł offline, które zostały wyjściowo zgromadzone w kontekstach innych niż dane zgromadzone online na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Łączenie urządzeń

Przetwarzanie danych w celu powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.


Wtyczki do urządzeń

Wykorzystujemy wtyczki do portali społecznościowych, które wspierają funkcjonowanie naszej strony.


Facebook.com – umieszcza w swoim serwisie przyciski typu „Lubię to” / „Udostępnij”. My również wprowadziliśmy kod do serwisu Facebook.com. Poprzez użycie tych przycisków, logujesz się na swoim koncie Facebook i dodatkowo zobowiązujesz się do przestrzegania zasad ochrony danych ustalonych przez Facebook.

Twitter – umieszcza w swoim serwisie przycisk, który umożliwia dodawanie wpisów powiązanych z serwisem. W tym celu na naszej stronie umieściliśmy kod do serwisu Twitter. Dodając wpis, logujesz się w serwisie Twitter i dodatkowo zobowiązujesz się do przestrzegania zasad ochrony danych ustalonych przez Twitter.

YouTube – umieszcza w swoim serwisie przycisk, który umożliwia przejście na kanał Medme.pl youtube.

Zaufani Partnerzy

W ramach usług reklamowych oprogramowanie zaufanych Partnerów tworzy na Twoim urządzeniu pliki cookies, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach mogą być wykorzystywane do wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam.

Niektórzy z naszych partnerów mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:


Zarządzanie plikami cookies

Masz również prawo do określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Chcemy, żebyś wiedział, że przez całkowite odrzucenie zapisywania plików cookies, możesz spowodować, że korzystanie z naszych usług może być znacznie utrudnione lub całkowicie uniemożliwione.

Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies, wybierz przeglądarkę, z której korzystasz i postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Pobierz dokument Polityka prywatności